Din virksomhed
kan også deltage

Hvis din virksomhed deltager får i flere former for udbytte.

Der er overordnet set to modeller for hvordan din virksomhed kan være med.

I kan være samarbejdspartner på et enkelt forløb med en skoleklasse og sponsore dette forløb. Eller i kan lade en klasse ”adoptere” jer fra en bestemt årgang, til de er færdige med skolen, eller til i ikke vil være med længere. Hvis i adopteres vil i hjælpe både klassen og jer selv med en stor grad af fordybelse i målet i samarbejder om. Så deres og jeres viden om målet, samt evne til at handle på det, i væsentlig grad opkvalificeres.

Uanset om i foretrækker den lille eller store model, vælger i selv hvilket mål i vil have i fokus. Som matcher noget centralt i står for. Og så finder Vervad en skoleklasse som vi sætter jer sammen med. 

I hjælper skoleklassen med at få et givende forløb, så den i forløbet kommer til af forstå målet bedre og også kommer med konkrete ideer til hvornår målet bedre nås. I er herigennem med til at klæde den kommende generation bedre på, så den kan påvirke en verden under hastig forandring, med de udfordringer der er. I giver klassen viden, deler erfaringer med den, sparrer med og giver feedback i forhold til klassen frembringelsers og konkrete ideer.

I hjælper jer selv på flere niveauer når i går ind i projektet. Udover værdien af samarbejdet med klassen og alt hvad dette samarbejde medfører, får hver deltagende virksomhed sparring til at få defineret og integreret hvordan det mål virksomheden samarbejder med skoleklassen om, kan integreres mere tydeligt i virksomhedens samlede CSR-strategi. Og sparring til hvordan målet, kan blive en del af virksomhedens samlede branding.

Skriv til info@vervad.dk eller ring på 21478060 for mere information.