Kommunerne
er med til at styrke
samarbejderne

I foreløbig fire kommuner i vadehavsområdet er der etableret samarbejder mellem kommunerne, og deres skoler og virksomheder i en række konkrete forløb. 

Kommunerne støtter blandt andet via det tværkommunale initiativ “Kulturregion Vadehavet” i Esbjerg, Varde, Tønder og Fanø kommuner projektet med et større beløb. Og Esbjerg kommune støtter desuden projektet med et beløb herudover.

Den økonomiske støtte en deltagende kommune giver, giver en række forskellige muligheder udover realisering af de specifikke læringsforløb for en eller flere deltagende skoler. Blandt andet i forhold til erfaringsopsamling, etablering af læringsnetværk og materiale, udarbejdelse af kunstværker, indspilninger af sange og samlede præsentationer af alt der produceres.

Men et godt samarbejde mellem kommune, virksomheder og skoler, er mindst lige så vigtigt for at projekterne bliver bedst mulige, kommer langt ud, binder skoler og virksomheder sammen, by og opland sammen etc.  

Der er en række modeller for hvordan og i hvor høj grad en kommune kan gå indtog hjælpe projekterne, formålet og udbyttet på vej. Et møde med Vervad kan hurtigt sættes op, så muligheder kan vises, og de bedste løsninger findes.