Forløb der
forandrer 

Vervad er læringsforløb, normalt over 4 dage, hvor virksomheder hjælper skoleklasser med at forstå og nå hver et af FN's 17 verdensmål. Børnepsykolog og kunstner Gert Barslund har sammen med Naturvejleder Marco Brodde udviklet Vervad og startet de første prototype forløb op i 2017.

I hvert forløb finder en klasse sammen med virksomheden et fælles fokus i forhold til det valgte mål, som klassen så efterfølgende fordyber sig i, og sparrer med virksomheden om. Virksomheden deler viden og erfaringer med klassen, om virksomhedens eget arbejde med og engagement i forhold til det valgte fokus.

Resultatet bliver en række kreative udtryk fra eleverne, der viser hvordan dele af målet kan forstås. Samt en række konkrete ideer fra eleverne til hvordan dele af målet kan nås. 

En sangskriver og en kunstner laver desuden henholdsvis en sang og et kunstværk baseret på elevernes udtryk og ideer.